Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ομοιοπαθητικής Πρακτικής στο Φαρμακείο, για Φαρμακοποιούς και Εργαζόμενους σε αυτό

Μας το ζητήσατε και το δημιουργήσαμε: «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ομοιοπαθητικής πρακτικής στο Φαρμακείο, για φαρμακοποιούς  και εργαζόμενους σε αυτό» Ξεχωριστό τμήμα […]