Διδάσκοντες

Τα μαθήματα και η επαγγελματική εκπαίδευση που παρέχει το Ιπποκράτειο Κέντρο Κλασσικής Ομοιοπαθητικής (ΙΚΚΟ) απευθύνονται προς οιονδήποτε επιθυμεί να σπουδάσει και να ασχοληθεί επαγγελματικώς με την Ομοιοπαθητική θεραπευτική Τέχνη.
Η επαγγελματική εκπαίδευση στο Ιπποκράτειο Κέντρο Κλασσικής Ομοιοπαθητικής γίνεται με τα πρότυπα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ομοιοπαθητικών (ICH) και του Ευρωπαϊκού Κεντρικού Συμβουλίου Ομοιοπαθητικών (ECCH) και θεωρείται εκ των καλλιτέρων και πλέον ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ομοιοπαθητική θεραπευτική Τέχνη. Το Ιπποκράτειο Κέντρο Κλασσικής Ομοιοπαθητικής είναι το μόνο εκπαιδευτικό κέντρο Ομοιοπαθητικής στην Ελλάδα που, από το 1993, ακολουθεί τα πανευρωπαϊκά εκπαιδευτικά πρότυπα των ICH και ECCH.
Στο σύστημα σπουδών του ΙΚΚΟ, οι σπουδαστές προσαρμόζουν τον ρυθμό και τον χρόνο της φοίτησής τους στα δικά τους δεδομένα. Μπορούν να ζουν σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας, να εργάζονται όσες μέρες ή ώρες επιλέγουν και παράλληλα να σπουδάζουν Ομοιοπαθητική. Πώς γίνεται αυτό; Το θεωρητικό μέρος της ύλης της σχολής, που αφορά την Ομοιοπαθητική, είναι χωρισμένο σε 36 ενότητες, που καλύπτουν 4 ακαδημαϊκά έτη. Κάθε ενότητα Ομοιοπαθητικής, περιλαμβάνει κείμενα προς μελέτη, αλλά και εργασίες τις οποίες θα πρέπει να ολοκληρώσει ο σπουδαστής για να προχωρήσει στην επεξεργασία της επομένης. Αυτό γίνεται ακολουθώντας ο/η κάθε σπουδαστής/ρια τον προσωπικό του/της ρυθμό εκπαίδευσης, πάντα όμως με την προσωπική παρακολούθηση και επιμέλεια στην μελέτη και στις εργασίες τους από το ΙΚΚΟ και τους 12 μήνες του έτους, δίνοντάς τους την δυνατότητα να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους στον δικό τους χρόνο. Παραλλήλως, υπάρχει και το πρακτικό μέρος της ύλης του ΙΚΚΟ, σε καθορισμένες ολοήμερες ή διήμερες συναντήσεις (Σάββατα ή Σαββατοκύριακα) σε ετήσιο πλάνο, σε διαφορετικές ομάδες σπουδαστών που διαμορφώνονται σε σχέση με την ενότητα που επεξεργάζονται. Οι συναντήσεις αυτές γίνονται στον χώρο της σχολής στην Αθήνα, περίπου ανά 6 ή 8 εβδομάδες, εκτός από τους καλοκαιρινούς μήνες.
Με την ολοκλήρωση της 12ης και της 24ης ενότητας, οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτώς στην ύλη που έχουν διδαχθεί, ώστε αν διαπιστωθούν ελλείψεις να υπάρχει ο χρόνος να καλυφθούν.
Απαραίτητη προϋπόθεση της αποφοίτησης από το ΙΚΚΟ, είναι και η εκπαίδευση σε βασικές γνώσεις Ανατομίας, Φυσιολογίας, Παθολογίας, για εκείνους που δεν έχουν παράλληλα και την ιατρική ιδιότητα. Όσοι, πλην ιατρών, πιστοποιούν σπουδές στις βασικές αυτές γνώσεις, εξετάζονται από τον εκπαιδευτή αυτών των μαθημάτων του ΙΚΚΟ και απαλλάσσονται από την παρακολούθηση αυτών.
Μέχρι και την ολοκλήρωση της 36ης ενότητας όσοι παρακολουθούν τα βασικά μαθήματα Ανατομίας, Φυσιολογίας, Παθολογίας οφείλουν να τα έχουν ολοκληρώσει παράλληλα με τις ενότητες της Ομοιοπαθητικής και με την ίδια διαδικασία με αυτή, πριν δώσουν τις τελικές εξετάσεις για την αποφοίτησή τους.
Η εκπαίδευση που παρέχει το ΙΚΚΟ στην Ομοιοπαθητική θεραπευτική Τέχνη, επιγραμματικά, περιλαμβάνει:
1. - Θεωρία και Φιλοσοφία της Ομοιοπαθητικής
2. - Μεθοδολογία και εξάσκηση της Ομοιοπαθητικής
3. - Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία (Materia Medica)
4. - Αρχές Ψυχολογίας
5. - Εργαστήρια και έρευνες
6. - Κλινική εκπαίδευση
7. - Κώδικα δεοντολογίας Ομοιοπαθητικών θεραπευτών
8. - Βασικές αρχές Ανατομίας, Φυσιολογίας, Παθολογίας (μόνο για όσους δεν έχουν αποδεδειγμένα τις σχετικές γνώσεις)
Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να δείτε στα γραφεία του ΙΚΚΟ.
Εγγραφές γίνονται σε όλη την διάρκεια του έτους. Προϋπόθεση εγγραφής είναι, όπως και στα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το απολυτήριο Λυκείου και η συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας.
Η πολύχρονη εμπειρία του ΙΚΚΟ, εστιασμένη αποκλειστικά στην εκπαίδευση της Κλασσικής Ομοιοπαθητικής, το υψηλό επίπεδο των μαθημάτων, η πρακτική εφαρμογή, οι υψηλές απαιτήσεις και τα κριτήρια για την πρόοδο των σπουδαστών του Ιπποκράτειου Κέντρου Κλασσικής Ομοιοπαθητικής, αποτελούν ασφαλιστικές δικλείδες που είναι απαραίτητες για την εξάσκηση της Ομοιοπαθητικής στην σύγχρονη κοινωνία μας.
Παράλληλα διασφαλίζεται η διαρκής επιμόρφωση των αποφοίτων του ΙΚΚΟ με μετεκπαιδευτικά/επιμορφωτικά σεμινάρια.
Το Ιπποκράτειο Κέντρο Κλασσικής Ομοιοπαθητικής χορηγεί στους σπουδαστές που ολοκληρώνουν με επιτυχία την εκπαίδευσή τους, βάσει του ΝΔ 9 / 9-10-1935, ΦΕΚ 450Α και 1966 / 26-9-1991, Βεβαίωση Σπουδών ισότιμη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο του Ανωτέρου Διπλώματος Ομοιοπαθητικής (Αdvanced Diplom) που χορηγείται σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο).
Επιπλέον, το ΙΚΚΟ χορηγεί στους αριστούχους αποφοίτους του, Δίπλωμα Ομοιοπαθητικής το οποίο συνυπογράφει η Βρετανική Σχολή Ομοιοπαθητικής “The School of Homeopathy” (σχολή, που από το 1981 εκπαιδεύει Ομοιοπαθητικούς με διεθνείς προδιαγραφές), καθώς και Δίπλωμα - Βεβαίωση ολοκλήρωσης της 1ης Ανώτερης Ομοιοπαθητικής Εκπαίδευσης, υπό την αιγίδα του Πορτογαλικού Συλλόγου Ομοιοπαθητικής (ισοδύναμου με 1.200 ώρες εκπαίδευσης) που χορηγείται από τον κρατικά αναγνωρισμένο Σύλλογο Ομοιοπαθητικών Πορτογαλίας (PHA - Portuguese Homeopathic Association).
Οι απόφοιτοι του Ιπποκράτειου Κέντρου Κλασσικής Ομοιοπαθητικής γίνονται μέλη, χωρίς επιπλέον εξετάσεις, στον Σύλλογο Ομοιοπαθητικών Ελλάδος (ΣΟΕ), ο οποίος είναι μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ομοιοπαθητικών (ICH) και τουΕυρωπαϊκού Κεντρικού Συμβουλίου Ομοιοπαθητικών (ECCH).
Η Ομοιοπαθητική, είναι κάτι περισσότερο από θεραπευτική τέχνη.
Είναι κάτι περισσότερο από αγάπη για τον άνθρωπο!
Μερικές φορές, σε δυσκολεύει και άλλες σε γοητεύει!
Αλλά, αν την γνωρίσεις πραγματικά ποτέ δεν θα σε απογοητεύσει.
Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινήσεις, απορίες ή εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2796022102, 6945977575 εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στο email: rentzi@ikko.gr