Μας το ζητήσατε και το δημιουργήσαμε:

«Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ομοιοπαθητικής πρακτικής στο Φαρμακείο, για φαρμακοποιούς  και εργαζόμενους σε αυτό»

Ξεχωριστό τμήμα για επαγγελματίες φαρμακείων, σε δύο κύκλους:

1ος κύκλος: Σεπτέμβριος 2022 – Ιανουάριος 2023

  • Ιστορία της Ομοιοπαθητικής
  • Βασικές αρχές ομοιοπαθητικής (θεωρία, φαρμακολογία, σχέση ομοιοπαθητικού με φαρμακοποιό, πρώτες βοήθειες μέρος Α’ κ.ά.)
  • Παρασκευή ομοιοπαθητικών φαρμάκων (προέλευση, αραιώσεις, δυναμοποιήσεις, μορφές ομοιοπαθητικών φαρμάκων, συνταγογράφηση, οδηγίες λήψης, διαχείριση ασθενών σε ομοιοπαθητική θεραπεία κ.ά.)

 

2ος κύκλος: Φεβρουάριος 2023 – Ιούνιος 2023

  • Ομοιοπαθητικός τρόπος σκέψης και άσκησης (θεωρία, φαρμακολογία, πρώτες βοήθειες μέρος Β’ κ.ά.)
  • Εμβάθυνση στην ομοιοπαθητική πρακτική στο Φαρμακείο

Η παρακολούθηση στον 1ο κύκλο καλύπτει τις βασικές γνώσεις που χρειάζεται να έχει ένας επαγγελματίας φαρμακείου για την Ομοιοπαθητική και την άρτια παρασκευή των ομοιοπαθητικών μέσων.

Η παρακολούθηση του 2ου κύκλου θα δώσει σε εκείνους που θα την επιλέξουν την δυνατότητα βαθύτερης κατανόησης της Ομοιοπαθητικής πρακτικής, καθώς και την δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης στο φαρμακείο των πολιτών που την επιλέγουν.

Δεν είναι υποχρεωτική,  η παρακολούθηση του 2ου κύκλου. Εκείνοι που θα την ολοκληρώσουν και επιθυμούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στο επάγγελμα του ομοιοπαθητικού, θα θεωρηθεί ότι έχουν καλύψει την ύλη του πρώτου εξαμήνου της φοίτησής τους στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ομοιοπαθητικής εκπαίδευσης στο ΙΚΚΟ.

Οι διδάσκοντες είναι έμπειροι επαγγελματίες Φαρμακοποιοί και Ομοιοπαθητικοί.

Οι εγγραφές άρχισαν.

 

Περισσότερες πληροφορίες: rentzi@ikko.gr και 6945977575